โรงเรียนบ้านโพหวาย

หมู่ที่  5  บ้านโพหวาย ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 086-9578241

ปวดศีรษะ อธิบายและการทำความเข้าใจต่างๆเกี่ยวกับอาการปวดศีรษะ

ปวดศีรษะ

ปวดศีรษะ อาการปวดศีรษะเป็นปัญหาสุขภาพ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อทั้งชายและหญิง ความทุกข์ทรมานนี้สามารถรู้สึกได้ในที่ต่างๆ ตัวอย่างเช่น อาการปวดศีรษะหลังใบหูเป็นเรื่องปกติ ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในอาการของโรคหูน้ำหนวกหรือภายนอก และยังสามารถบ่งชี้ว่ามีไขในหูมากเกินไป ผู้ป่วยบางรายอาจปวดศีรษะทางด้านขวาของหลัง และปวดศีรษะทางด้านหลังด้านซ้าย ซึ่งอาจบ่งชี้ว่ามีโรคที่คุกคามสุขภาพหลายอย่าง สาเหตุและประเภทของอาการปวดศีรษะคืออะไร

อาการแบบนี้รักษาอย่างไร ตามตำแหน่งของอาการปวดหัว อาการปวดศีรษะแบ่งออกเป็น ปวดศีรษะศีรษะปวดศีรษะด้านหน้า ปวดด้านซ้ายหรือขวา และปวดขมับ มักพบอาการปวดท้ายทอย ในลักษณะต่างๆเช่น ปวดตุบๆ แผ่หรือกดทับซึ่งอาจเป็นผลมาจากความผิดปกติประเภทต่างๆภายในศีรษะส่วนนี้ อาจเป็นผลมาจากโรคร้ายแรงของกระดูกสันหลัง ไมเกรนและแม้แต่มะเร็ง ปวดหัวด้านหลังบ่งบอกอะไรได้บ้าง อาการปวดศีรษะในผู้ป่วยสูงอายุและอายุน้อยกว่า

ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาการปวดศีรษะศีรษะอาจเป็นผลมาจากความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ อาการปวดประเภทนี้อาจเป็นหนึ่งในอาการแรกของภาวะเลือดออกในเยื่ออะแร็กนอยด์ อาการปวดศีรษะหลังใบหูในบางคนอาจบ่งบอกถึงการอักเสบของหูชั้นกลางหรือหูชั้นนอก อาการปวดศีรษะหลังใบหูด้านขวา มักจะสัมพันธ์กับต่อมน้ำเหลืองโตด้วย ผู้ป่วยอาจมีอาการคอเคล็ดและปวด หลังศีรษะ โรคเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ปวดศีรษะในทางกลับกันอาการ ปวดศีรษะ และคอ อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเสื่อมในกระดูกสันหลังได้เช่นกัน โรคไขข้อรวมทั้งไฟโบรมัยอัลเจีย นอกจากนี้ ยังอาจเป็นผลมาจากความตึงเครียด ของกล้ามเนื้อไขสันหลังมากเกินไป และเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่คอเสื่อม อาการปวดประเภทนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเมื่อก้มตัว ผู้ป่วยบางรายมีอาการปวดหัวจากความตึงเครียด ซึ่งจัดอยู่ในประเภทอาการปวดศีรษะหลัก อาการปวดประเภทนี้มักแสดงออกมา

โดยแรงกดบริเวณท้ายทอย ส่วนใหญ่มักเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเอง ซึ่งไม่ใช่อาการของโรคอื่นมักเป็นน้อยถึงปานกลางและอาจนานตั้งแต่ 30 นาทีถึงหลายวัน เริ่มแรกอาจรู้สึกปวดบริเวณคอ ซึ่งอาจลามไปยังส่วนอื่นๆของศีรษะได้ อาการปวดหัวจากความตึงเครียดคืออาการปวดศีรษะ จากแรงกดดันที่มักเกิดขึ้นทั้ง 2 ข้างของศีรษะ อาการปวดประเภทนี้ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการอื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งส่วนใหญ่มักมีอาการคลื่นไส้อาเจียน แพ้เสียงและกลัวแสง

สาเหตุปวดหัวด้านหลัง อาการปวดศีรษะสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ที่พบมากที่สุดได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคที่มีความดันโลหิตเพิ่มขึ้นทั้งซิสโตลิกและไดแอสโตลิก โรคหูน้ำหนวก โรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ ซึ่งอาจส่งผลต่อทั้งเยื่อบุหูและบางส่วนของหูชั้นกลาง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคนี้ส่งผลกระทบต่อเยื่อหุ้มสมอง ซึ่งตั้งอยู่ภายในสมองและไขสันหลัง การบาดเจ็บที่ศีรษะอาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจราจร และอาจเกิดขึ้นจากการหกล้มหรือการกระแทก

โรคความเสื่อมของกระดูกสันหลัง โรคนี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลับไม่ได้ในกระดูกสันหลัง เลือดออกในใต้เยื่ออะแร็กนอยด์ โรคนี้เกี่ยวข้องกับเลือดที่เข้าสู่ช่องว่างระหว่าง เยื่ออะแร็กนอยด์และตัวอ่อน เนื้องอกในสมอง เนื้องอกมะเร็งที่อยู่ในส่วนล่างของกะโหลกศีรษะ สามารถทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงและกดขี่ในท้ายทอย ไมเกรนบ่อยแสดงออกในรูปแบบของอาการปวดหัว โรคกลับฉับพลันรุนแรง บางครั้งอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย วิถีชีวิตที่ตึงเครียด

อาการปวดศีรษะที่ด้านหลังเหนือคอ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากความเครียดในระยะยาว และหลังจากเหตุการณ์ที่เครียดเพียงครั้งเดียว การสูบบุหรี่และการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดและยาบางชนิด อารมณ์รุนแรงที่เกิดจากการกระทำของสิ่งเร้าภายนอกที่รุนแรง หวัดแน่นหน้าอกและไข้หวัดใหญ่ สาเหตุหนึ่งของอาการปวดหัวอาจมาจากการรับประทานอาหารที่ขาดสารอาหาร ปริมาณวิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 ที่ไม่เพียงพอ รวมทั้งกรดโฟลิกอาจส่งผลให้ร่างกายขาดสารอาหาร

อาจทำให้เกิดอาการปวดท้ายทอยได้ นอกจากความเจ็บปวดแล้ว ผู้ป่วยที่ขาดวิตามินบี 6 และบี 12 และกรดโฟลิกอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ อาการปวดศีรษะอาจเกี่ยวข้องกับหลอดเลือด เช่นเดียวกับความล้มเหลวของระบบไหลเวียนโลหิต นอกจากนี้ยังอาจพบปัญหาต่อมไทรอยด์เรื้อรัง และภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ สาเหตุอื่นของอาการปวดศีรษะศีรษะ สาเหตุอื่นๆของอาการปวดศีรษะ ได้แก่ ปัญหาในการนอนหลับและการตื่นเช้า ภาวะขาดน้ำ

การขาดการออกกำลังกาย การทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานเกินไป หรือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของความดันบรรยากาศ เป็นสาเหตุอื่นๆของอาการปวดศีรษะศีรษะ บางครั้งอาการปวดหัวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในระหว่างตั้งครรภ์ อาการปวดหัวอาจเกิดจากเนื้องอกในสมอง และพิษของคาร์บอนมอนอกไซด์ ความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึมและแม้แต่ความเหนื่อยล้า ก็มีส่วนทำให้เกิดอาการปวดหัวได้เช่นกัน

อาการปวดอาจเกิดจากต่อมน้ำเหลืองโต นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นผลมาจากปัญหาทางทันตกรรม สาเหตุของอาการปวดศีรษะในเด็กและสตรีมีครรภ์ สาเหตุทั่วไปของอาการปวดศีรษะในเด็ก ได้แก่ การติดเชื้อไวรัส หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เนื้องอกในสมองและโรคอื่นๆก็เป็นไปได้ ดังนั้น ไม่ควรประเมินอาการที่เด็กรายงานต่ำเกินไป ในหญิงตั้งครรภ์อาการปวดศีรษะอาจเกี่ยวข้องกับ ความตึงเครียดและปวดศีรษะไมเกรน

ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ความดันโลหิตสูง และภาวะครรภ์เป็นพิษ อาการปวดท้ายทอย อาการปวดท้ายทอยในผู้ป่วยอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ผู้ป่วยจะมีอาการทั้งปวดตุ๊บๆ ตำแหน่งของความเจ็บปวดอาจแตกต่างกันไป อาการที่พบบ่อยที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดศีรษะ ได้แก่ อาการวิงเวียนศีรษะ คอเคล็ด คลื่นไส้และอาเจียน อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้น ความแออัดของดวงตา เลือดออกหู โรคกลัวแสง เช่น เพิ่มความไวต่อแสง ปวดกรามอย่างรุนแรงและปวดหูอย่างรุนแรง

บทความที่น่าสนใจ : เด็ก อธิบายเกี่ยวกับสรีรวิทยาในการคลอดบุตรด้วยตนเองสำหรับเด็ก

บทความล่าสุด