โรงเรียนบ้านโพหวาย

หมู่ที่  5  บ้านโพหวาย ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 086-9578241

แอลกอฮอล์ ความเสียหายทางอินทรีย์ต่อหัวใจของสาเหตุของแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์ การเปลี่ยนแปลงของ ECG แสดงให้เห็นโดย ST กลุ่มอาการซึมเศร้า คลื่นทีเชิงลบระบบพิเศษด้วยความเสียหายทางอินทรีย์ ต่อหัวใจของสาเหตุของแอลกอฮอล์ จังหวะการรบกวนและการนำไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจึงเป็นไปได้ การทดสอบการมีอยู่ของเอทานอลในเลือด การทดสอบไมโครดิฟฟิวชันและแก๊ส ของเหลวโครมาโตกราฟี การรักษา กลวิธีในการดำเนินการ ในกรณีที่มีอาการมึนเมาสุราอย่างรุนแรง ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ในศูนย์ควบคุมสารพิษ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศของปอดอย่างเพียงพอ จึงทำการเข้าห้องน้ำทางปากและแก้ไขลิ้น ด้วยอาการโคม่าผิวเผินจะมีการแนะนำ ท่ออากาศด้วยอาการโคม่าลึก ใส่ท่อช่วยหายใจ ตามด้วยการดูดเสมหะและอาเจียนจากทางเดินหายใจส่วนบน ในกรณีที่ระบบหายใจล้มเหลวตามประเภทของส่วนกลาง จะทำการช่วยหายใจด้วยเครื่องกล การล้างกระเพาะอาหารผ่านท่อจะเริ่มขึ้น หลังจากการระบายอากาศของปอดอย่างเพียงพอ

การบำบัดด้วยการแช่แบบประคับประคองนั้น ดำเนินการด้วยส่วนผสมที่มีขั้วสูงถึง 2.0 ถึง 2.5 ลิตร รวมถึงมาตรการที่มุ่งป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และภาวะกรดคีโตซิโดซีส เพื่อจุดประสงค์นี้จะดำเนินการขับปัสสาวะ ไตเทียม ตามข้อบ่งชี้ ด้วยกลุ่มอาการอุดกั้น แอมบิชเชินที่เด่นชัดจะทำการส่องกล้องตรวจหลอดลมฉุกเฉิน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในทางเดินหายใจ การขาดพลวัตในเชิงบวกในสภาพของผู้ป่วยเป็นเวลา 3 ชั่วโมงกับพื้นหลังของการรักษาอย่างต่อเนื่อง
แอลกอฮอล์บ่งชี้ถึงรอยโรคที่เกิดร่วมกันโดยไม่รู้จัก TBI ภาวะปอดบวมน้ำในปอด หรือการวินิจฉัยที่ผิดพลาด การบำบัดทางการแพทย์ 1 ถึง 2 มิลลิลิตรของสารละลาย อะโทรปีน 0.1 เปอร์เซ็นต์ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง เพื่อลดภาวะน้ำลายไหลมากเกินไปและโรคหลอดลมอักเสบ ในความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตขั้นรุนแรง การรักษาด้วยการป้องกันการกระแทก ประกอบด้วยการแนะนำสารทดแทนในพลาสมา เดกซ์แทรน ไฮดรอกซีเอทิลสตาร์ช โพวิโดนบวกกับโซเดียมคลอไรด์

รวมถึงบวกกับโพแทสเซียมคลอไรด์บวกกับแคลเซียมคลอไรด์ บวกกับแมกนีเซียมคลอไรด์ บวกกับโซเดียมไบคาร์บอเนต สารละลายน้ำตาลกลูโคส 5 เปอร์เซ็นต์ สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9 เปอร์เซ็นต์ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ ยาระงับความรู้สึกเพรดนิโซโลน 60 ถึง 100 มิลลิกรัมฉีดเข้าเส้นเลือดดำ ด้วยความดันเลือดต่ำถาวร ห้ามใช้เบกริดหรือยาระงับความรู้สึกอื่นๆ ในปริมาณมากเนื่องจากความเสี่ยงในการเกิดโรคหงุดหงิด และรูปแบบทางเดินหายใจอุดกั้น

เพื่อแก้ไขภาวะกรดจากการเผาผลาญ ให้ใช้สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต 4 เปอร์เซ็นต์ 600 ถึง 1,000 มิลลิลิตรฉีดเข้าเส้นเลือดดำ เพื่อเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของ แอลกอฮอล์ และทำให้กระบวนการเผาผลาญเป็นปกติ กลูโคสจะใช้ในขนาด 40 ถึง 60 มิลลิลิตรของสารละลาย 40 เปอร์เซ็นต์ พร้อมอินซูลินทางหลอดเลือดดำวิตามินบี1,บี6,C,PP ภาวะแทรกซ้อน อาจมีช่วงเวลาของการปั่นป่วนของจิตด้วยตอนสั้นๆ ของการได้ยินและภาพหลอน เมื่อออกจากอาการโคม่า

แอลกอฮอล์อาการชัก บ่อยครั้งในคนที่เป็นโรคสมองจากแอลกอฮอล์ เพ้อจากแอลกอฮอล์ อามาโรซิส โรคอักเสบของระบบทางเดินหายใจ โรคหลอดลมอักเสบ หลอดลมอักเสบและปอดบวม แอมบิชเชินของเนื้อหาในกระเพาะอาหาร มักจะนำไปสู่การพัฒนาของภาวะที่ปอดขยายตัวไม่เต็มที่ของปอด แอมบิชเชินของสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง ปัจจุบันและการคาดการณ์ หลักสูตรและการพยากรณ์โรค ขึ้นอยู่กับความทันท่วงทีของการให้ความช่วยเหลือ 98 ถึง 99 เปอร์เซ็นต์

การเสียชีวิตเกิดขึ้นในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล พิษจากแอลกอฮอล์แทน พิษเฉียบพลันจากแอลกอฮอล์แทน เกี่ยวข้องกับการบริโภคเอทิลแอลกอฮอล์ ที่มีสิ่งสกปรกของสารต่างๆ รวมถึงเนื่องจากการทำให้บริสุทธิ์ ของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เพียงพอ หรือการใช้แอลกอฮอล์โมโนไฮดริกหรือโพลีไฮดริกอื่นๆ ตัวแทนแอลกอฮอล์จัดทำขึ้น บนพื้นฐานของเอทิลแอลกอฮอล์ที่มีสิ่งสกปรกต่างๆ ซึ่งรวมถึงสารต่อไปนี้ ไฮโดรไลซิสและซัลไฟต์แอลกอฮอล์

ซึ่งได้จากไม้โดยการไฮโดรไลซิส เป็นพิษมากกว่าเอทิลแอลกอฮอล์ เดเนเจอร์แอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ทางเทคนิคที่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์ อัลดีไฮด์เป็นพิษมากกว่าเอทิลแอลกอฮอล์ โคโลญจน์และโลชั่นประกอบด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ เมทิลแอลกอฮอล์ อะซีตัลดีไฮด์ น้ำมันหอมระเหย น้ำยาขัดเงา แลคเกอร์สำหรับขัดผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีเทคนิคเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอะซีโตน บิวทิลและอะมิลแอลกอฮอล์

ไนโกรซีนสารประชดประชันที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ เมื่อกลืนกินจะเกิดอาการมึนเมาจากแอลกอฮอล์ แต่จะมีการย้อมสีผิวหนังและเยื่อเมือกอย่างรุนแรง เป็นสีน้ำเงินซึ่งคงอยู่เป็นเวลา 3 ถึง 4 เดือน จำเป็นต้องมีการวินิจฉัยแยกโรคด้วยเมทฮีโมโกลบินโลหิต ภาพทางคลินิก หลักสูตรและการรักษาคล้ายกับอาการมึนเมาจากแอลกอฮอล์ ตัวแทนแอลกอฮอล์ที่ไม่มีเอทิลแอลกอฮอล์ โดยปกติสิ่งเหล่านี้คือแอลกอฮอล์ โมโนไฮดริกหรือโพลีไฮดริกอื่นๆที่เรียกว่าตัวแทนปลอม

เมทิลแอลกอฮอล์ เมทานอลแอลกอฮอล์จากไม้ เอทิลีนไกลคอล ปริมาณที่ร้ายแรงสำหรับการกลืนกินเมทานอลคือประมาณ 100 มิลลิลิตร โดยไม่ต้องกินเอทานอลก่อน ความเข้มข้นที่เป็นพิษในเลือด 300 มิลลิกรัมต่อลิตร อันตรายถึงชีวิต มากกว่า 800 มิลลิกรัมต่อลิตร เอทิลีนไกลคอลเป็นของแอลกอฮอล์ไดไฮดรอกซีที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารป้องกันการแข็งตัวและน้ำมันเบรก ปริมาณที่ร้ายแรงเมื่อรับประทานคือ 100 มิลลิลิตร
บทความที่น่าสนใจ : ผิว อธิบายเกี่ยวกับเคล็ดลับความงามต่างๆของบียอนในการดูแลสุขภาพผิว

บทความล่าสุด