โรงเรียนบ้านโพหวาย

หมู่ที่  5  บ้านโพหวาย ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 086-9578241

ไตวาย สาเหตุไตวายเรื้อรังกับไตวายเฉียบพลัน เกิดขึ้นจากอะไร

ไตวาย

ไตวาย ตามระบบข้อมูลไตของสหรัฐอเมริกา USRDS ประเทศไทยเป็นหนึ่งในห้าประเทศที่มีอุบัติการณ์โรคไตสูงสุด มีผู้ป่วยโรคถึง 11.6 ล้านคน และมากกว่า 100,000 คนต้องฟอกไต ป้องกันโรคไตได้ง่ายๆ โดยการลดการบริโภคโซเดียมและเพิ่มการรับประทานผักและผลไม้ คนไทยสามารถรับประทานโซเดียมมากถึง 4,127 มิลลิกรัมต่อวัน หรือเทียบเท่ากับเกลือประมาณ 2 ช้อนชา เกือบสองเท่าของปริมาณที่แนะนำ 85 เปอร์เซ็นต์ ของโซเดียมในอาหารมาจากเครื่องปรุงรสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำปลา ซีอิ๊วขาว ซุปก้อน เกลือ กะปิ และผงชูรส รวมถึงอาหารสำเร็จรูปทุกชนิด

นอกจากนี้ยังมีโซเดียมสูง ไตวายอาจเป็นแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง เป็นการทำลายการทำงานอย่างรวดเร็ว เกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะ พิษ ผลข้างเคียงของยาเกินขนาด รวมถึงโรคต่างๆ โรคที่ผู้ป่วยมีอาการตั้งแต่เริ่มมีอาการ ทั้งๆที่ไตยังไม่เสื่อม ในการตรวจปัสสาวะพบโอวัลบูมินและเซลล์เม็ดเลือดแดง และมีความดันเลือดสูงผิดปกติ ทั้งๆที่อาจเกิดไตวายเฉียบพลันที่คุกคามชีวิตได้ แต่หากผู้ป่วยได้รับการรักษาทันเวลาไตก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นปกติได้ ไตวายเรื้อรัง คือ ภาวะที่ไตเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆ สูญเสียการทำงานไปทีละน้อย

การทำงานของไตลดลง อาการนี้ส่วนใหญ่กำเริบจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอื่นๆ เช่น โรคไตอักเสบ ถุงน้ำในไต โรคไตที่เกิดจากโรคเกาต์ เป็นต้น ควรสังเกตว่าในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติ หากคุณมาตรวจร่างกาย แพทย์จะไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ เลย เว้นแต่จะมีเม็ดเลือดแดงและโอวัลบูมินในปัสสาวะด้วยในการตรวจปัสสาวะ

หากไม่มีการรักษา อาการต่างๆ จะแย่ลงเรื่อยๆ จนในที่สุด การทำงานของไตเหลือเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ หรือหนึ่งในสี่ของปกติ ระยะนี้ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการของโรคไตขึ้นบ้างแล้ว หากการทำงานของไตเสื่อมลงต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ของค่าปกติ ผู้ป่วยทุกคนจะมีการแสดงออกอย่างชัดเจน ในกรณีส่วนใหญ่ โรคนี้จะถูกตรวจพบเมื่อการทำงานของไตลดลงอย่างมาก ไม่สามารถรักษาทำงานเป็นปกติได้อีกต่อไป

ไตวาย

หากมีความผิดปกติในไตให้ทำการตรวจปัสสาวะ เม็ดเลือดแดงปนอยู่ในปัสสาวะ หากไตผิดปกติให้ตรวจเลือด ไนโตรเจน กรดยูริก ไนโตรเจนในเลือด ยูเรีย BUN และ Creatinine Creatinine Cr เป็นของเสียที่ผลิตโดยกล้ามเนื้อและพบได้ในระดับที่สูงกว่าปกติในเลือด ขั้นตอนต่อไปคือการใช้ผลเลือดเหล่านี้เพื่อประเมินการทำงานของไตหรืออัตราการกรองของไต GFR

การตรวจอัลตราซาวนด์และซีทีสแกนจะทำหากมีความผิดปกติในไตและระบบทางเดินอาหาร ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ แพทย์สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน การตรวจคัดกรองโรค ไตวาย เป็นมาตรการป้องกันที่ดีที่สุด หากพบความเสี่ยงที่จะเริ่มมีอาการก่อนที่จะเริ่มมีอาการก็สามารถป้องกันได้ทันเวลาและลดความเสี่ยงลงได้ เมื่อพบโรคไตเข้าขั้นร้ายแรงสามารถรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดลิ้นหัวใจ การผ่าตัดลิ้นหัวใจเพื่อรักษาโรคลิ้นหัวใจหรือลิ้นหัวใจผิดปกติ โดยปกติจะทำก็ต่อเมื่อพยาธิสภาพของลิ้นหัวใจผิดปกติหรือเสื่อมลง เช่น มีการฉีกขาดอย่างรุนแรง หรือมีหินปูนเลยทำงานผิดปกติ และในบางกรณี อาจต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจใหม่ โดยการถอดลิ้นหัวใจที่ผิดปกติออกแล้วใส่ลิ้นหัวใจเทียมเข้าไปแทน

ปัจจุบันมีการใช้ลิ้นหัวใจเทียม ได้มาจากเนื้อเยื่อหรือโลหะ ผู้ป่วยต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและรับประทานยาตามที่แพทย์แนะนำในการผ่าตัด แพทย์ตรวจร่างกายของผู้ป่วย รวมลักษณะของลิ้นหัวใจ โดยคำนึงถึง อายุ ความผิดปกติแต่กำเนิด เพื่อประเมินอาการภาวะแทรกซ้อน และพัฒนาแนวทางการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดลิ้นหัวใจที่ถูกต้องแม่นยำและรอบคอบ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง การเลือกการรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยคำนึงถึงความปลอดภัยและโอกาสในการฟื้นตัวของผู้ป่วย

การเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัดลิ้นหัวใจนั้นเริ่มจากศัลยแพทย์อธิบายให้คนไข้ฟังว่าคนไข้กำลังผ่านอะไรมาบ้าง พร้อมเหตุผล ข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยงของการผ่าตัดรักษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติที่ผู้ป่วยต้องปฏิบัติก่อนและหลังการผ่าตัด ในส่วนของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดจะมีข้อควรปฏิบัติ

ดังนี้ รับการรักษาทางทันตกรรม การรักษาฟันผุ เหงือกอักเสบ หรือโรคอื่นๆ เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกและสำคัญที่สุดเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก เนื่องจากการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยต้องแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบก่อนว่าตนเป็นโรคหัวใจ ให้ทันตแพทย์พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม งดแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่ก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 1 สัปดาห์

กรณีเลือดออกง่ายหรือหยุดไหลผิดปกติหรือมีรอยฟกช้ำต้องแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้า งดรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์เป็นเวลาอย่างน้อย 5-7 วัน โดยผู้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบโดยละเอียดเกี่ยวกับยาและสมุนไพรที่ใช้ ผู้ป่วยต้องแจ้งประวัติแพ้ยาหรือแพ้สารบางชนิดให้แพทย์ทราบก่อนเข้ารับการผ่าตัด เพื่อให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงและหาทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อต้องผ่าตัดหัวใจ สำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัดหัวใจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการ แพทย์จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อน

นานาสาระ : วิธีการเลี้ยงแมว ในการเลี้ยงแมวคุณจำเป็นต้องเตรียมอะไรไว้บ้าง

บทความล่าสุด